لیمیت نسور

میکروسوییچ ( لیمیت سنسور ) : 

این قطعه در واقع یک کلید صفر و یک است که به وسیله یک اهرم قطع و وصل می شود و برای قطعاتی که درحرکت هستند کاربرد دارد این سنسور ها بطور کلی در دو نوع مکانیکی و مغناطیسی هستند (  مطابق شکل بالا ) 

یکی از قطعاتی که در دستگاه چاپ در حرکت است، کربیج است. حرکت این قطعه باید تحت کنترل باشد تا به ابتدا و انتهای دستگاه برخورد نکند. به همین خاطر، ابتدا و انتهای دستگاه، دو میکروسوییچ قرار می گیرد. وظیفه میکروسوییچ ها محدود کردن حرکت کرییج در طول دستگاه می باشد.
در صورت خرابی میکروسوییچ، کریج ابتدا و انتهای دستگاه را نمی شناسد و ممکن است ضربه شدیدی به کریج وارد  شود که این امر می تواند آسیب فیزیکی به هدها وارد نماید ( باعث کوبیده شدن کریج به یک سمت دستگاه میگردد )

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده