کابل فلت سرهد

کابل فلت هد : 
کابل فلت سر هد ( اینترفیس) بين هدبرد ( کریج برد) و هدها قرار می گیرد که وظیفه انتقال دیتا و ولتاژ مورد نیاز هد چاپ از هدبرد به هد و همچنین تامین برق مورد نیاز هد را برعهده دارد. فلت هد برای استفاده در هر نوع هد به شکل های مختلف موجود است. مثلا در دستگاه سیکو و اکوسالونت، به صورت فلت های سفید رنگ نازک است.
اما در دستگاه کونیکا که دارای تکنولوژی بهتری است از فلت هایی استفاده می شود که بردکانکتور دارد، به این صورت که یک سر فلت روی چیپ سر هد و سر دیگر آن روی هدبرد قفل می شود و موجب میشود که همواره بصورت درست وصل شود و خطر هد سوختگی از بین میرود . در هدهای استار فایر هم بصورت ترکیبی ار سوکت و رشته های سیم میباشد .

اگر پین های سر فلت های سیکو کج شود ممکن است داخل سوکت ها اتصالی کند و موجب سوختن هد و یا هدبرد شود.
در صورت خرابی این فلت ها در بعضی مواقع ممکن است هد به طور کامل از کار بیفتد. در مواردی هم هد دستور می گیرد اما یک قسمت از هد چاپ نمی زند و با فرکانس هد قطع می شود. در صورتی که فلت دارای رطوبت، به هد متصل شود، منجر به اتصالی و در نهایت سوختن هد و یا هدبرد می شود.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده