سنسور نوار اپتیکال

 سنسور نوار انکدر ( سنسور اپتیکال ): 

وظیفه این سنسور، اعلام موقعیت کرییج به هدبرد به وسیله خواندن خطوط روی نوار انکدر می باشد. سنسور دارای یک شیار است که نوار، داخل این شیار قرار می گیرد.
سنسور در طول نوار انکدر حرکت می کند و این خطوط را می خواند و به صورت پالس به هدبرد ارسال می کند. هدبرد بر اساس پالس دریافتی از سنسور، موقعیت کرییج را تشخیص می دهد.
در صورت خرابی این سنسور، کرییج مختصات خودش را به درستی تشخیص نمی دهد و منجر به حرکات اضافه کریج و در نهایت خرابی چاپ می شود. در صورتی که ایرادی در چاپ عینا در محل مشخصی از طول دستگاه تکرار شود به احتمال زیاد این سنسور خراب شده است . در تعویض سنسور باید به کد درج شده روی آن که نمایانگر دقت خواندن آن میباشد دقت کرد .


اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده