کانکتور هد برد

چیپ هد ( کانکتور هد برد ): 

در دستگاه های با هد اپسون و کونیکا روی هر هد یک چیپ قرار می گیرد که ارتباط بين فلت و هد از طریق این چیپ صورت می گیرد. به این صورت که یک سر فلت به چیپ متصل می شود و سر دیگر آن روی هدبرد قرار می گیرد.
کار این چیپ، انتقال دیتا از هدبرد به هد است. در صورت خرابی چیپ، اطلاعات به درستی به هد نمی رسد و ممکن است در نحوه پاشش هد اختلال ایجاد کند. دربرخی انواع این چیپ LED های به رنگ قرمز و سبز موجود است که کارکرد درست این کانکتور را نمایش میدهد

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده