کلید ترمزاضطراری دستگاه چاپ

استپ اضطراری emergency stop switch:

 یک نوع کلید است که به آن کلید قارچی نیز می گویند و به رنگ قرمز است. قبلا برق ورودی دستگاه به آن وصل می شد و از آن عبور می کرد اما جديدا برق موتور کرییج به آن وصل می شود.
این کلید برای مواقعی کاربرد دارد که یک اتفاق ناگهانی رخ می دهد. مثلا وقتی کریج به مدیا گیر می کند برای جلوگیری از آسیب دیدن هدها و تسمه و ... به سرعت روی کلید استپ اضطراری ضربه می زنیم تا از بروز خسارت به دستگاه، جلوگیری شود. وبا چرخاندن آن دوباره به حالت اولیه باز میگردد.

در برخی دستگاههای جدید با فشار این کلید در صورتیکه سیستم کامپیوتر روشن باشد میتوان ادامه چاپ را انجام داد و کار کلا کنسل نمیشود .

معمولا دو طرف دستگاه استپ اضطراری وجود دارد که اپراتور به هر کدام نزدیک تر بود سریعا کلید مورد نظر را فشار دهد. اگر این کلید خراب شود، یا کرییج از کار می افتد و یا دستگاه به طور کلی روشن نمی شود.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده