کلید روشن و خاموش دستگاه چاپ بنر

کلیدهای صفر و یک :

این کلید ها در همه دستگاه های برقی کاربرد دارند و استفاده می شوند. در دستگاه چاپ، کلیدهای صفر و یک هم برای خاموش و روشن کردن دستگاه استفاده می شوند و هم برای رول بازکن، رول جمع کن، فن های خشک کن، اینفرارد دستگاه و ... استفاده می شوند.

برخی از این کلید ها داخلشان فیوزی موجود است و در صورت عدم کارکرد میبایست اول فیوز بررسی شود در صورت سوختن فیوز و بعد از علت یابی میتوان میوز را تعویض کرد و نیازی به تعویض کلی کلید نیست
در صورت خرابی این کلیدها قسمت مرتبط با آن کلید، از کار می افتد و باید کلید را تعویض کنید.


اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده