پینچ رولر دستگاه چاپ

دسته غلتک / پینچ رولر :

وظیفه دسته غلتک این است که غلتک ها را از روی مدیا بلند کند. وقتی دسته را بالا بزنیم مدیا آزاد می شود و با پایین آوردن دسته، غلتک ها روی مدیا چسبیده و باعث می شود مدیا بین غلتک های پایینی و بالایی نگه داشته شود. دسته غلتک به دلیل اینکه یکی از قطعات مکانیکی دستگاه است و با قطعات فلزی دیگر اصطکاک دارد ممکن است بعد از مدتی دچار فرسودگی و خرابی شود. شیاری که پیم دسته در آن جابجا می شود ممکن است پس از مدتی گشاد شود. این اتفاق باعث می شود که دسته غلتک در جای خود نماند و غلتک ها روی مديا - نچسبد و مدیا به خوبی عقب و جلو نشود. برای اینکه دسته غلتک خشک نشود و کمتر دچار آسیب گردد، بهتر است آن را گریس کاری کنیم تا روان شود.

در گریس کاری باید توجه کرد در صورت استفاده میزان زیاد گریس ممکن است در طول چاپ گریس روی کار چاپ شده چکه کند .

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده