چین دستگاه چاپ

زنجیر دستگاه ( Chain):

چون کرییج دستگاه متحرک و در طول دستگاه در رفت و آمد است، قطعاتی مانند کابل و فلت و شلنگ
و ... به گرييج متصل و باید همراه با کرییج جا به جا شوند. لازم است که این قطعات در محفظه ای قرار
بگیرند که مرتب و دسته بندی باشند و آسیبی نبینند که این امر بر عهده زنجیر دستگاه است.اگر به دلیل فرسودگی، دانه های زنجير شکسته شده باشد، به مرور موجب خرابی بقیه قطعات داخل زنجير خواهد شد. برخی اوقات میتوان به جای تعویض کلی این زنجیر ، فقط چند عدد از تکه های شکسته آن را جایگزین کرد . در صورت نیاز به تعویض کلی باید سایز مشابه را استفاده کرد تا هم تمامی شلنگ ها و کابل ها درونش جاشود و هم بیش از حد بزرگ نباشد که در هنگام رفت و آمد به بدنه دستگاه سابیده شود .

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده