ساب تانک دستگاه چاپ بنر

ساب تانک :

 در همه دستگاه های چاپ بنر ، یووی و سابلیمیشن به جز دستگاه اپسون وجود دارند.
ساب تانک، مخزنی هست که جوهر مورد نیاز هد، توسط آن تامین می شود. در داخل هر ساب تانک، یک شناور یا فلوتر وجود دارد.
شناور مشخص می کند که چه مقدار جوهر وارد ساب تانک شود.
در دستگاه های چاپ بنر، دو نوع ساب تانک وجود دارد: 
- ساب تانک دردار 
- ساب تانک بدون در یا پلمپ
بخش اصلی هر ساب تانک، شناور یا فلوتر می باشد. معمولا بیشتر مشکلات، مربوط به شناور یا فلوتر ساب تانک است. جنس سابتانکها معمولا پلاستیکی و یا فلزی است .
پمپ نشدن جوهر به داخل ساب تانک، پمپ شدن بیش از اندازه جوهر به داخل ساب تانک و سر ریز شدن جوهر از مد می تواند مربوط به خرابي فلوتر یا شناور ساب تانک باشد. در صورتی که ساب تانک شما از نوع دردار باشد باید آن را باز کرده و پس از تمیز کردن شناور با مقدار کمی سالونت، آن را مجددا سرجایش قرار دهید.

به این نکته توجه داشته باشید که شناور باید آزادانه و بدون مشکل در جای خود حرکت بالا و پایین داشته باشد.
در بعضی از مواقع با شستشوی شناور ساب تانک، مشکل برطرف می شود. در صورت برطرف نشدن مشکل، باید شناور سابر تانک تعویض شود.
این موارد را نمی توان برای ساب تانک های در بسته یا پلمپ اجرا کرد. طبیعتا برای ساب تانک پلمپ امکان شستشو و تست شناور یا فلوتر وجود ندارد.
نکته: در بعضی از موارد، مشکل پمپ نشدن جوهر و سرریز شدن جوهر از هد می تواند مربوط به قسمت های دیگر دستگاه چاپ باشد که در بخش های بعدی به آنها می پردازیم.

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده