نوار اپتیکال دستگاه چاپ

نوار اینکدر / نوار اپتیکال Optical Strip :

 یک نوار شیشه ای ( طلقی )  باریک است که سرتاسر مسیر کرییج بسته می شود و دارای نقسه هایی هست که محل قرار گیری کریج توسط سنسور اپتیکال از روی آن خوانده میشود . در هنگام حرکت کرییج مختصات خودش را از این نوار می گیرد. دستگاه هایی که نوار اینکدر دارند از دقت بالاتری در چاپ برخوردارند.
وقتی با دقت روی نوار اینكدر را نگاه کنیم، تعداد زیادی خطوط ریز با فاصله مشخص به صورت افقی قابل مشاهده است. سنسور این خطوط را می خواند و از طریق این نوار می فهمد که هدها در چه نقطه ای باید پاشش کنند و کرییج در چه مسیری، حرکت رفت و برگشت داشته باشد.
تفاوت نوار اینكدر در دستگاه های مختلف براساس فاصله بین خطوط است که شامل سه نوع نوار ۱۵۰ و ۱۸۰ و ۳۶۰ می شود. عموما بیشتر دستگاه های موجود در بازار، نوار اینکدر ۱۸۰ دارند.

در صورتیکه اشکالی در  چاپ دقیقا در محل مشخصی تکرار میشود و یا هنگام روشن کردن دستگاه کریج به سمتی از دستگاه کوبیده میشود به احتمال زیاد این نوار ایراد پیدا کرده است . در مرحله اول باید نوار اپتیکال با الکل تمیز گردد ( دقت کنید به هیچ وجه از سالونت و حلال برای تمیز کردن آن استفاده نکنید )  اگر بازهم مشکل برطرف نشد باید نوار تعویض گردد .

 در هنگام تعویض باید نوار مشابهی با دقت مشابه قبلی جایگزین گردد در غیر اینصورت ابعاد کار چاپی بهم میریزد

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده