تاریخ انتشار : 1394/08/11

فرارنگ تبلیغ امسال دارای یکی از بزرگترین و پر بازدید ترین غرفه های نمایشگاه بین المللی تبریز بود .


این نمایشگاه در محل بین المللی نمایشگاه های تبریز از تاریخ 5 الی 8 آبان ماه 1394 برگزار گردید و شرکت فرارنگ چندین دستگاه چاپ بنر و فلکس و جوهر و مدیاهای جدید خود را عرضه نموند .از آنجایی که این اولین حضور فرارنگ در نمایشگاه تبریز بود با استقبال بی نظیر اهالی چاپ تبریز مواجه گردید و قرارداد نصب و راه اندازی چندین دستگاه چاپ بنر و فلکس منعقد گردید .


در این نمایشگاه جدید ترین دستگاه های چاپ بنر و فلکس و همچنین نسل جدید دستگاه های چاپ اکو سالونت شرکت ویت کالر ( پرفروشترین دستگاه چاپ بنر ایران ) به معرض نمایش گذاشته شد و در طی چهار روز نمایشگاه ، قرارداد فروش 12 عدد دستگاه چاپ بنر و 2 عدد دستگاه چاپ فلت بد یووی با اهالی خونگرم تبریز منعقد شد که به زودی در محل چاپخانه خریداران نصب و راه اندازی خواهد شد .


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده