فرم ثبت سفارش رول چسب

اطلاعات و مشخصات خریدار

رول چسب لمینیت مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

تعداد رول : رول - ( عرض 155 سانتیمتر به طول 1000 متر )

نحوه ارسال

ارسال از طریق :

نحوه پرداخت

مبلغ
تومان / تاریخ و ساعت :

توضیح در مورد سفارش

دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده