فرم ثبت سفارش کاغذ چاپ سابلیمیشن

اطلاعات و مشخصات خریدار

کاغذ چاپ سابلیمیشن مورد سفارش و مقدار مورد نیاز

عرض رول :

طول رول :

گرم / تعداد رول
رول

کاغذ محافظ دستگاه کلندر

عرض رول :
طول رول :
گرم / تعداد رول
رول

نحوه ارسال

ارسال از طریق :

نحوه پرداخت

تومان / تاریخ و ساعت :

توضیح در مورد سفارش

دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده