شیر برقی دستگاه چاپ

Solenoid شیر برقی :

وظیفه شیر برقی ( گاها کاربران به اشتباه پمپ هوا هم از این قطعه نام میبرند ) ، پمپ کردن و انتقال هوا به داخل ساب تانک است. شیربرقی باعث حرکت و جابجایی رنگ از ساب تانک به هد می شود. شیر برقی یک ورودی و دو خروجی دارد:
- ورودی هوا 
- خروجی هوای اضافه 
- خروجی هوا به داخل ساب تانک
- خارج نشدن رنگ از هدها
اگر دریچه های شیربرقی پس از دستور کلین باز نشود، اجازه ورود هوا به ساب تانک داده نمی شود و این مسئله باعث می شود که جوهر از هد خارج نشود
- جمع شدن جوهر زیر هد
اگر پس از عمل کلین، هوای اضافه نتواند از شیر برقی خارج شود و داخل شیربرقی بماند، باعث جمع شدن جوهر زیر هد می شود
اگر با چنین مشکلاتی مواجه شدید در مرحله اول می بایست دریچه پایین شیربرقی باز و با سالونت بسیار کم تمیز شود. در بیشتر مواقع مشکل شیربرقی با این روش برطرف می شود در صورت برطرف نشدن مشکل، باید شیربرقی را تعویض کنید

اگر اطلاعات یا دیدگاهی در مورد مطالب این صفحه دارید، لطفا با ما و کاربران دیگر به اشتراک بگذارید
captcha


دستگاه چاپدستگاه چاپ جوهر چاپجوهر چاپ کلندر و پرسکلندر و پرس رول و مدیای چاپرول و مدیای چاپ قطعات یدکیقطعات یدکی دستگاه کارکردهدستگاه کارکرده